KONTAKT

LABORATORIUM DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89 (bud. D), pok. 001
60-568 Poznań

prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak
Kierownik Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej WSE UAM
Email: stepak@amu.edu.pl

mgr Kamil Wnuk
Email: twojewnuki@amu.edu.pl
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Facebook Matematyczne Laboratorium Kultury

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu