SEMINARIUM

Program:

VII edycja Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), Słowo wstępne: Matematyczne Laboratorium Kultury
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (WSE UAM), Słowo wprowadzające
 • dr Edyta Juskowiak (WMiI UAM), Słowo wprowadzające o matematyce
 • prof. dr hab. Jerzy Jaworski (WMiI UAM), MuMa
 • dr Karol Jachymek (WNH Uniwersytet SWPS, Warszawa), Dzieci w sieci, czyli jak zrozumieć praktyki medialne i komunikacyjne młodych osób
 • Przemek Staroń (WP Uniwersytet SWPS, Sopot), O co chodzi z tą interdyscyplinarnością czyli czy można połączyć matematykę z kulturą
 • Agnieszka Jankowiak-Maik (III LO, Poznań), W świecie kompetencji – jak zapewnić sukces dziecku
 • Zyta Czechowska (NODN Zyta Czechowska), Jak wykorzystać zasoby sieci w uczeniu się matematyki?
 • dr Bartłomiej Bzdęga (WMiI UAM), Jak oglądać obrazy w muzeum
 • Dawid Łasiński (ZS, Bolechowo), Nauczyciel influencer – lans, czy odpowiedzialność?
 • Bartosz Chyś (ZSP Nr 6, Gdańsk), Darmowe zasoby edukacyjny i grupy nauczycielskie-drogowskazy nauczycieli matematyki

Program:

VI edycja Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), Słowo wstępne: Matematyczne Laboratorium Kultury
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (WSE UAM), Słowo wprowadzające o pedagogice
 • dr Edyta Juskowiak (WMiI UAM), Słowo wprowadzające o matematyce
 • prof. ASP dr hab. Jakub Jernajczyk (WGiSM ASP, Wrocław), Myśląc obrazem – intuicje wizualne w matematyce i inspiracje matematyczne w sztukach wizualnych
 • prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska (WSE UAM), Młodszy nastolatek i nastolatka w kształceniu zdalnym
 • dr Edyta Juskowiak (WMiI UAM), Jak uczyć by prowokować myślenie matematyczne?
 • dr Bartłomiej Bzdęga, Geometria w kratkę
 • Justyna Jaworska (WMiI UJ), Praca z uczniem zdolnym w zakresie matematyki olimpijskiej

Program:

V edycja Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 • prof. dr hab. Zbyszko Melosik (WSE UAM), Piękno i estetyka matematyki
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (WSE UAM), Słowo wprowadzające o matematyce
 • dr Roman Czarnowski (WMiI), Słowo wprowadzające o matematyce
 • prof. dr hab. Roman Kubicki (WF UAM), O matematycznym zapleczu dylematów życia
 • dr Bartłomiej Bzdęga, A jednak się (nie) da!
 • prof. dr hab. Barbara Nowak (WSE UAM), Od pierwotnego rytmu do Wstęga Möbiusa
 • prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska (WSE UAM), Wychowanie w metaforze trzech wysp
 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), Obrazy liczone Romana Opałki

Program:

IV edycja Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), Słowo wstępne: Matematyczne Laboratorium Kultury
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Cywińska (WSE UAM), Uwarunkowania sytuacji stresowych i porażek w życiu dziecka
 • dr hab. Michał Klichowski (WSE UAM), Matematyka w laboratorium neuronauki
 • dr Tomasz Przybyła (WSE UAM), Matematyka w ruchu – jak nowe technologie mogą wspierać rozwój kompetencji matematycznych dzieci
 • dr Bartłomiej Bzdęga (WMiI UAM), Magia
 • mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu), Rola konkursów w nauczaniu matematyki
 • mgr Agata Olędrzyńska (Centrum Nauczania MathRiders Poznań Grunwald), Matematyka może być łatwiejsza dla ucznia i nauczyciela
 • mgr Magdalena Kuśnierek (Centrum Nauczania MathRiders Poznań Piątkowo), Matematyka może być łatwiejsza dla ucznia i nauczyciela
 • mgr Kamil Wnuk (WSE UAM / SP nr 2 w Plewiskach), Wizualność Matematycznego Laboratorium Kultury

Program:

III edycja Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), Słowo wstępne: Matematyczne Laboratorium Kultury
 • dr Edyta Juskowiak (WMiI UAM), Rola narzędzi TI na lekcjach matematyki okiem badacza i nauczyciela
 • dr Bartłomiej Bzdęga (WMiI UAM), Programy odnoszące się do siebie samych
 • dr Marlena Woźniak (SP nr 2 w Plewiskach), Programowanie jako czwarta kompetencja współczesnego człowieka. Programowanie kariery edukacyjno-zawodowej
 • mgr Kamil Wnuk (WSE UAM / SP nr 2 w Plewiskach) Edukacja kulturowa: Matematyczne Laboratorium Kultury

Program:

II edycja Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), Słowo wstępne: Laboratorium Kultury 2017
 • dr Izabella Kaiser (WSE UAM), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki
 • dr Tomasz Przybył (WSE UAM), Angażowanie przez TI – wykorzystanie aplikacji do kształtowania kompetencji matematycznych dzieci
 • dr Bartłomiej Bzdęga (WMiI UAM), Odkrywanie piękna matematyki w szkole
 • mgr Maciej Szymaniak (CK Zamek), Projekty interdyscyplinarne Centrum Kultury Zamek
 • mgr Kamil Wnuk (WSE UAM), Matematyczne Laboratorium Kultury. Raport z projektu naukowo-edukacyjnego

I edycja Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), Słowo wstępne: Laboratorium Kultury 2015
 • prof. zw. dr hab. Barbra Nowak (WSE UAM)
 • mgr Olga Kopienka (WSE UAM), Dzieci w ogrodzie matematyki. Twórczość w elementarnej edukacji matematycznej
 • mgr Kamil Wnuk (WSE UAM), Łączenie kropek: umiejętności zdobywania przez ucznia wiedzy w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej