Matematyczne Laboratorium Kultury jest w wykazie zawodów wiedzy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

Konkurs jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 – pozycja 27. Załącznik do Zarządzenia WKO nr 110.1.10.2022 Więcej na stronie: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/2022/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20222023/[…]

Kontynuuj czytanie …