ORGANIZATORZY

Organizator VII edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury
Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Współorganizator

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Partnerzy

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu

     Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

 

Organizator VI edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury
Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Współorganizator

     Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Partnerzy

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu

XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

    Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

 

Organizator V edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury
Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Współorganizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu

XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

 

Organizator IV edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Współorganizatorzy

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Plewiskach
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

 

Organizator III edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

 

 

Organizator II edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

 

 

Organizator I edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Pracownia Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu