ORGANIZATORZY

Organizator VI edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

 

Organizator V edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury
Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Współorganizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu

XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Organizator IV edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Współorganizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Organizator III edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

 

Organizator II edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

 

Organizator I edycji Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury

Pracownia Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu