V Seminarium Naukowe Matematyczne Laboratorium Kultury

Konkurs odbył się dnia 12.02.2020 roku w Auli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uczestniczyło 41 Szkół Podstawowych z województwa wielkopolskiego.

V Seminarium Naukowe pt. „Matematyczne Laboratorium Kultury” zostało objęte honorowym patronatem przez:

– Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka

– JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego

– Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dra hab. Zbyszko Melosika

– Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską

– Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego

– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską

 

Matematyczne Laboratorium Kultury jest już na Facebook – zapraszamy do polubienia strony.

 

Wyniki konkursu Matematyczne Laboratorium Kultury dla uczniów klas 7-8 Szkół Podstawowych:

I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu: Lena Idczak, Jakub Dymowski, Wiktor Siemiński.

II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie: Izabela Berger, Marcin Krzewiński, Antoni Krawiecki.

III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 54 w Poznaniu: Łukasz Kowalski, Zuzanna Figas, Aleksandra Sikorska.


Komitet Naukowy

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – WSE UAM (przewodnicząca)

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – WSE UAM

prof. dr hab. Barbara Nowak – WSE UAM

prof. dr hab. Małgorzata Cywińska – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak – WSE UAM (przewodniczący)

prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – WSE UAM

prof. UAM dr hab. Michał Klichowski – WSE UAM

dr Tomasz Przybyła – WSE UAM

dr Bartłomiej Bzdęga

dr Katarzyna Forecka-Waśko – WSE UAM

dr Agnieszka Konarczak – WSE UAM

mgr Ewa Sykulska – WSE UAM

mgr Kamil Wnuk – WSE UAM

mgr Iwona Zientera – ZSŁ Poznań

 

Sponsorzy

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu